+48 696 383 219

Opis urządzenia

Wprowadzenie

Generator VTF3 jest przenośnym urządzeniem służącym do wytwarzania przebiegów elektrycznych. Przypadkowe dotknięcie zacisków wyjściowych jest całkowicie niegroźne. Szeregowo z wyjściem włączono bowiem rezystory ograniczające, które nawet przy zwarciu wyjść nie pozwolą na przepływ prądu o natężeniu większym niż około 10 mA (wartość bezpieczna dla człowieka wynosi powyżej 20 mA).

Funkcjonalnością całego urządzenia steruje mikrokontroler komunikując się z użytkownikiem za pomocą graficznego wyświetlacza LCD. Wszystkie funkcje i możliwości urządzenia pogrupowane zostały w wielopoziomowe, łatwe w obsłudze menu.

Interfejs użytkownika wyświetlany jest na czytelnym graficznym ekranie o wymiarach 30 x 55 mm. Obsługa generatora jest bardzo prosta nawet dla kogoś kto pierwszy raz trzyma go w rękach. Wszystkie informacje podawane na wyświetlacz są przejrzyste i czytelne. Zastosowany wyświetlacz posiada podświetlenie. Jego kolor oraz intensywność użytkownik może dowolnie zmieniać.

Zasady poruszania się po MENU

Do nawigacji po menu użytkowania oraz włączania i wyłączania poszczególnych funkcji generatora służy dwudziestoprzyciskowa klawiatura. Wyróżniono w niej grupę klawiszy nawigacyjnych, funkcyjnych oraz służących do przechodzenia w głąb oraz w górę menu.

Najwyższym poziomem menu jest tryb wyświetlania logo urządzenia oraz aktualnego stanu baterii. Naciśnięcie klawisza “OK” umożliwia wejście do menu głównego. Klawisz “BACK” powraca do ekranu głównego.

W urządzeniu w celu intuicyjnej obsługi na ekranie w niektórych miejscach pojawiają się podpowiedzi użycia klawiszy do zmiany funkcjonalności (pozycje w nawiasach - strzałki i cyfry).

Uruchamianie urządzenia

W celu włączenia urządzenia podłączamy go do zasilacza po czym urządzenie samo się włączy.

Pojawi się strona tytułowa Generator VTF i znaczek że pracuje na zasilaczu.

W tej opcji podłączenia nie da go się wyłączyć przyciskiem Pwr co jest związane z wewnętrznie wbudowaną ładowarką.

Gdy do urządzenia są załadowane akumulatorki i podpięty jest zasilacz pojawi się znaczek baterii z poziomem ich naładowania i strzałką że akumulatorki są ładowane. Urządzenie samo wykryje czy ładować akumulatorki czy nie. Nie dochodzi do przeładowania akumulatorków.

Gdy praca odbywa się tylko na akumulatorkach pojawi się sam znaczek baterii z poziomem ich naładowania i urządzenie można wyłączyć używając przycisku Pwr .

Jeżeli cokolwiek chcemy zatwierdzić używamy do tego przycisku “OK”.

Jeżeli z jakiejś pozycji ekranu chcemy wyjść (cofnąć się do poprzedniej pozycji) używamy przycisku “BACK”.


Aby przejść do menu głównego wciskamy przycisk “OK”.

Pojawi się menu główne urządzenia z którego mamy do wyboru następujące funkcje:
- Rife
- Zestaw Rife
- Beck
- Clark
- Srebro koloidalne
- Przemiatanie
- Powtórzenia
- Generator fal mózgowych
- Terapia wibroakustyczna
- Ustawienia

RIFE Lista zaprogramowanych częstotliwości

W urządzeniu zapisano gotowe zestawy częstotliwości (1389 programów) dostępnych z poziomu generatora RIFE - wiele z nich występuje pod nazwą łacińską, polską i angielską dla lepszego wyszukiwania. Posegregowano je w sposób alfabetyczny i ponumerowano. Można się odwołać do poszczególnych pozycji podając jej numer lub odszukując ją na liście. Wyszukanie po nazwie ułatwiają klawisze powodujące przeskok do nazw zaczynających się na kolejną oraz poprzednią literę alfabetu. Dodatkowo urządzenie posiada możliwość tworzenia własnych programów generacji. Są to dwie odrębne tablice mogace pomieści po 100 programów i w każdej po 100 częstotliwości. są one dostępne w programach generatora RIFE oraz CLARK.

W celu skorzystania z funkcji Rife wciskamy przycisk “OK” po czym pojawiają się funkcje do wyboru:
- Ostatni program
- Wybierz z listy
- Wybierz wg numeru
- Własne programy

Do każdej z nich przechodzimy wciskając przycisk “OK”

“Ostatni program” - wyświetli nam ostatnio używany przez nas program.

“Wybierz z listy” - przechodzi do listy 1389 programów zapisanych w generatorze Rife (polskie, angielskie, łacińskie nazwy chorób, bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów, poprawy pracy organów, gruczołów i inne)

Lista została ułożona alfabetycznie. Poruszamy się po niej strzałkami umieszczonymi na klawiaturze. →←↑↓
↓ - przechodzimy w dół listy
↑ - przechodzimy w górę listy
→ - przechodzimy na kolejną literę alfabetu od a do z
← - przechodzimy na poprzednią literę alfabetu od z do a

W celu wyboru danego programu np. “Astma” - należy wcisnąć przycisk “OK”.

Pojawi się okno z parametrami tego programu:
jaki to generator (Rife)
ilość powtórzeń
częstotliwość
czas do końca
cykl
moc zabiegu

Ilość powtórzeń - (liczba w nawiasie ze znaczkiem x) o ile nie wybraliśmy opcji “Powtórzenia” wynosi 1

“Częstotliwość” - będzie się zmieniać w zależności ile cykli ma dany program, każdy cykl ma przeważnie inną częstotliwość. Częstotliwość jest podana w Hz.

“Czas do końca” - to czas do końca danego pojedynczego cyklu. Przeważnie do Rife stosuje się 3 minuty, niekiedy 1 minutę. Czas ten możemy dowolnie zmieniać w opcji “Ustawienia”. Aby przewidzieć ile czasu zajmie dany program należy pomnożyć ilość - “cykl” przez “czas do końca”.

“Cykl” - to ilość różnych częstotliwości zapisanych w danym programie. Cykle te będą się przełączać wraz z upływającym czasem. Jeżeli “czas do końca” jest ustawiony na 3 min to co 3 min nastąpi przeskok do następnego cyklu czyli kolejnej częstotliwości. Jeżeli wszystkie cykle dojdą do końca program się zakończy.

“Moc zabiegu” - to wysokość napięcia i natężenia prądu które jest generowane na wyjście czyli na elektrody. Jest on regulowany 50-cio stopniową skalą. W nawiasie obok tej wartości umieszczone są strzałki którymi można dokonać regulacji (↑↓). Skala regulowana jest co 1 stopień. Można jej dokonać przed włączeniem programu jak i w trakcie trwania programu przytrzymanie klawisza powoduje przyspieszenie inkrementacji/dekrementacji wybranej mocy.

“Prąd zabiegu” - to mierzony na wyjściu prąd w mA którego wartość będzie w zależności od ustawień od około 0,05 mA do 9.8 mA. Jego wartość będzie się zmieniać. Na wpływ tej zmiany ma wiele czynników - generowana częstotliwość, ustawiona moc zabiegu, wilgotność przy elektrodach, siła uścisku elektrody.

Gdy już wybierzemy program i ustawimy “moc zabiegu” włączamy generator przyciskiem “START”. W celu chwilowej przerwy możemy zastosować funkcję “PAUSE” po czym również tym przyciskiem wracamy do programu. Naciśnięcie przycisku “STOP” skutkuje zatrzymaniem programu. Gdy wszystkie cykle z danego programu zakończą się urządzenie przestanie generować prąd na elektrody.

Jeżeli włączona jest w „Ustawieniach” funkcja „Włącz dźwięki” to generator sygnalizuje dźwiękiem włączenie pracy programu, jego zakończenie jak również przechodzenie pomiędzy menu urządzenia.

Nie istnieje możliwość skasowania zapisanych 1389 programów w generatorze Rife przyciskiem „KOSZ”.

Aby wyjść z programu należy po jego zatrzymaniu przyciskiem „STOP” wcisnąć przycisk „BACK”

Urządzenie powróci do poprzedniego podmenu Rife.

„Wybierz wg numeru” - ta funkcja służy do bezpośredniego wejścia w dany program (np.. znaleziony w instrukcji obsługi lub jeden z własnych zaprogramowanych programów). Wybieramy ją przyciskiem „OK” i wprowadzamy nr programu który wybraliśmy. Aby wejść w wybrany program wciskamy „OK”

„Własne programy” - ta funkcja pozwala na wprowadzenie dowolnego własnego programu czyli własnego zbioru częstotliwości, który nie występuje na liście w urządzeniu. Wybieramy ją przyciskiem „OK”. Mamy możliwość zapisu 100 programów po 100 częstotliwości w każdym z nich.

Wpisywanie własnego zestawu częstotliwości możliwe jest po skasowaniu istniejącego wpisu lub wybraniu takiego, który żadnej częstotliwości nie zawiera (wpis pusty). Jeżeli chcemy nadpisać istniejący wpis należy najpierw go usunąć przy użyciu klawisza „KOSZ”. Chęć usunięcia wybranego zestawu należy dodatkowo potwierdzić wybierając „TAK” z wyświetlonego menu.

Wybieramy numer programu pod którym chcemy zapisać wybrane przez nas częstotliwości wciskając „OK”. Pojawia się komunikat, że program jest pusty, wciskamy „OK” aby go zaprogramować.

Każdą wpisaną częstotliwość należy zatwierdzić wciskając przycisk „OK”.

Po wpisaniu wszystkich częstotliwości w naszym programie należy użyć przycisku „BACK” w celu jego zapisania.

Jeżeli jakaś wpisana wartość częstotliwości została błędnie wprowadzona używamy przycisku „KOSZ” w celu jej skasowania, kolejne użycie przycisku „KOSZ” powoduje kasację kolejnej wpisanej wartości.

Urządzenie zapyta czy „Czy zapisać program?”. Wybieramy „TAK” lub „NIE” używając przycisków ↑↓.

Jeżeli wybierzemy „TAK” to program zostanie zapisany i automatycznie się wyświetli. Jest już gotowy do użytku przez naciśnięcie „START”. Zatrzymujemy na chwilę przyciskiem „PAUSE” lub kończymy wcześniej „STOP”.

Jeżeli chcemy go skasować to wciskamy przycisk „KOSZ” w trybie kiedy nie puściliśmy jeszcze startu programu. Numer programu, na którym został zapisany ten program staje się wtedy wolnym programem gotowym do zapisania innego zestawu częstotliwości.

Jeżeli zostanie wpisana zbyt duża wartość częstotliwości urządzenie zasygnalizuje to przez sygnał dźwiękowy i zmianę koloru wyświetlacza po czym należy wpisać wartość jeszcze raz.

Chcąc zapisać kolejny program własny przechodzimy w dół używając przycisku w trybie wyboru programów.

ZESTAW RIFE

W tej funkcji istnieje możliwość zapisania wielu programów w jednym zestawie zarówno z listy urządzenia jak i własnych.

Wybieramy przyciskiem „OK”.

Pojawi się lista 20 zestawów i w każdym z nich jest możliwość zapisania 50 programów. Wpisywanie własnego zestawu kilku programów możliwe jest po skasowaniu istniejącego zestawu lub wybraniu takiego, który żadnej częstotliwości nie zawiera (wpis pusty). Wpisu dokonujemy numerycznie z zakresu zawartych pozycji w menu Rife lub/i z własnych zaprogramowanych.

Wybieramy program wciskając „OK”, ↑↓ wybieramy nr zestawu i zatwierdzamy „OK”.

Pojawią się do wyboru zakresy od 1 do 1389 i 4001 do 4100. 1-1389 dotyczy programów zapisanych w liście urządzenia 4001 – 4100 dotyczy programów własnych (np. 4001 będzie programem nr1 – z programów własnych, 4002 – to numer 2 z programów własnych itd.)

Wybieramy z klawiatury numerycznej cyfry interesującego nas programu i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Po każdorazowym zatwierdzeniu „OK” pojawi się nazwa wybranego programu. Jeżeli nastąpiła pomyłka to wciskamy przycisk „KOSZ”. Po wpisaniu wszystkich interesujących nas programów należy nacisnąć przycisk „BACK”. Urządzenie zapyta czy zapisać zestaw. Jeżeli chcemy go zapisać wybieramy „TAK”. Urządzenie wyświetli zapisane programy.

Ilość zapisanych programów możemy zobaczyć w górnym prawym rogu wyświetlacza, będą to cyfry w nawiasie np. (1/8). Aby sprawdzić ile cykli posiadają zaprogramowane programy możemy użyć aby podejrzeć ilość cykli w każdym programie. W ten sposób można się dowiedzieć ile czasu będzie potrzeba na zapisane programy. Po włączeniu „START” wraz z kolejnym programem będzie się pojawiać zmiana w górnej wartości w nawiasie np. (3/8) co sygnalizuje pracę trzeciego wybranego przez nas programu. Oczywiście zmianie też ulegnie nazwa programu. Program włączamy przyciskiem „START”. Zatrzymujemy na chwilę przyciskiem „PAUSE” lub kończymy wcześniej „STOP”.

BECK

W funkcji BECK po wejściu przyciskiem „OK” pojawią się dwie częstotliwości: 3,92 Hz i 100 Hz.

Należy wybrać jedną z nich (zalecana 3,92 Hz) i zatwierdzić „OK”. Pojawi się okno „Generator Beck”. Do wyboru mamy przyciski ←→ do wyboru czasu trwania programu i ↑↓ do ustawienia mocy zabiegu. Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje przyspieszenie inkrementacji/dekrementacji wybranej mocy lub czasu. Program włączamy przyciskiem „START”. Zatrzymujemy na chwilę przyciskiem „PAUSE” lub kończymy wcześniej „STOP”.

CLARK

Programowanie Clark wykonuje się podobnie jak w Rife z małą różnicą

Według założeń Huldy Clark należy taki zestaw wykonywać w trybie: praca – przerwa – praca – przerwa – praca, przy czym czas pracy przeważnie 7 minut a przerwy 20 minut. Czasy te można dowolnie regulować z poziomu „USTAWIENIA”

W polu wpisywania częstotliwości pojawia się napis „PRZERWA”. W tym polu należy wpisać pierwszą żądana częstotliwość w kHz i zatwierdzić „OK”. W kolejnym polu pojawi się napis „PRZERWA”. Jeżeli chcemy mieć przerwę to należy ją zatwierdzić przyciskiem „OK” (jeżeli byłaby niepożądana to należy w jej miejsce wpisać kolejną wartość częstotliwości w kHz). Pojawi się trzecia pozycja z napisem „PRZERWA” i w to miejsce wpisujemy kolejną wartość żądanej częstotliwości. Wciskamy „OK” i pojawi się czwarta pozycja z napisem „PRZERWA”, którą według schematu akceptujemy „OK”. Pojawi się kolejna piąta (ostatnia ze schematu) pozycja z napisem „PRZERWA” w którą wpisujemy żądaną częstotliwość. Zatwierdzamy „OK” i zapisujemy wciskając „BACK”. Reszta jak w Rife.

SREBRO KOLOIDALNE

Urządzenie jest w stanie wytworzyć koloid srebra o wartości od 1 do 25ppm.

Dla elektrod srebrnych o dł. 8 cm wartość 0 - 1 PPM wody demineralizowanej to 1 PPM na wskazaniu generatora (wartość początkowa).

Wartość rzeczywistą PPM możemy sprawdzić zanurzając elektrody srebrne na pełną ich głębokość w pojemniku z wodą demineralizowaną.

Czas, w jakim koloid się wytworzy zależny jest od wartości początkowej PPM wody. Im mniejsza wartość tym dłużej trwa proces, ale koloid wychodzi lepszej jakości. Przy wodzie demineralizowanej, której wartość początkowa wynosi 1 PPM proces może trwać około paru godzin (dla około 200 ml wody), aby wytworzyć stężenie 10 PPM. Dla szybszego wytwarzania koloidu zalecane jest stosowanie tzw. zalążka z poprzedniej porcji wytwarzania srebra. W tym celu zostawiamy około 1/4 szklanki koloidu 10 PPM który wytworzony został po raz pierwszy i dolewamy 3/4 wody demineralizowanej. Taki zabieg skróci proces wytwarzania kolejnej porcji koloidu. Nie wskazane jest używanie wody demineralizowanej, której wartość początkowa PPM jest większa od 2. Aby uzyskać srebro o wartości 10 PPM z wody, której stan początkowy jest 1 PPM to trzeba takie srebro wytworzyć do wartości 11 PPM wg wskazań urządzenia. Czyli dodajemy wartość, którą chcemy uzyskać w stosunku do wartości początkowej PPM wody.

Elektrody w zestawie mogą wystarczyć na ok 100 – 200 litrów srebra koloidalnego. Elektrody wraz z użytkowaniem mogą ciemnieć i robią się coraz cieńsze, ale nie zmienia to ich właściwości. Elektrody srebrne (dwa pręty srebrne o wymiarach około dł. 80mm, śr. 2 mm) wkłada się do wytwornicy srebra (mała szara puszka dołączona do zestawu) w dwa małe otwory (o średnicy 2mm) do głębokości około 5 - 10 mm. Wtyczkę od wytwornicy wkłada się do dużego gniazda głównego RCA z przodu urządzenia.

Nalewamy do szklani o pojemności około 200ml wody destylowanej prawie do pełna. Wkładamy elektrody do szklanki z wodą tak aby puszka wytwornicy srebra opierała się na brzegu szklanki.

Urządzenie włączamy w tryb „Srebro koloidalne“ i odczytujemy wskazanie na urządzeniu w polu „Wygenerowano PPM“. Jeżeli wartość PPM która początkowo wynosi „0“ a po włożeniu elektrod do wody pojawi się np „2“, a chcemy uzyskać wartość srebra 5 PPM to należy przyciskiem ↑↓ ustawić na 7 PPM

Dodajemy tą wartość, którą chcemy uzyskać w stosunku do wartości początkowej „Wygenerowano PPM“. Jeżeli chcemy uzyskać 10 PPM srebra to ustawiamy na 12 jeżeli wartość początkowa była 2. Jeżeli wartość początkowa jest 1 a chcemy uzyskać 10 PPM srebra to ustawiamy na 11 PPM

Wciskamy przycisk „START“ i srebro zaczyna się wydzielać z elektrod. Naciśnięcie przycisku „STOP” zatrzymuje proces.

Aby koloid wytworzył się dokładnie ten, który chcemy trzeba co ok. 30 minut przetrzeć elektrody z tlenku srebra przy pomocy ręcznika papierowego i zamieszać elektrodami roztwór w szklance. W nowszych wersjach programu ze zmianą polaryzacji srebra przecieranie to nie jest potrzebne ponieważ tlenek srebra prawie się nie osadza, chyba że wytwarzamy powyżej 12-24 godzin, wtedy może się pojawić minimalna jego ilość.

Wartość „Wygenerowano PPM“ po zamieszaniu roztworu nieco spadnie po ponownym włożeniu elektrod do szklanki.

Po wytworzeniu zadanej wartości PPM urządzenie wyłączy się.

Jeżeli nie przetrzemy co jakiś czas elektrod z tlenku srebra, tlenek ten opadnie na dno szklanki w postaci siwego osadu co jest nie wskazane.

Do mieszania srebra używać należy elektrod z wytwornicy bądź łyżeczki plastikowej, drewnianej, ceramicznej. Nie należy mieszać przedmiotami metalowymi jak również nie używać do wytwarzania i przechowywania roztworu srebra naczyń metalowych. Przechowywać w ciemnej butelce ze szkła. Jeżeli przechowujemy w jasnych butelkach ze szkła lub tworzywa należy taką butelkę owinąć folią aluminiową, aby światło słoneczne nie miało do niego dostępu.

W zależności od ilości wytworzonego stężenia PPM i jakości wody destylowanej roztwór może przybrać złoto – brązowy kolor.

Wartość PPM to ilość cząsteczek srebra na milion cząsteczek wody.

PRZEMIATANIE

Funkcja przemiatania pozwala na wprowadzenie dowolnego przedziału wartości (częstotliwości) w obrębie którego stosowany będzie cykl, czyli wprowadzamy częstotliwość początkową i końcową takiego przedziału dla danego cyklu. Ustalamy dodatkowo przeskok oraz czas trwania każdej częstotliwość. W celu ustawienia przemiatania wchodzimy „OK”, wybieramy „”PRZEMIATANIE” do Rife albo do Clark. Wprowadzamy częstotliwość początkową (min. 0,10Hz dla Rife, 0,20kHz (200Hz) dla Clark) – czyli od jakiej ma się zacząć cykl, zatwierdzamy „OK”. Wprowadzamy częstotliwość końcową (max. 90000Hz dla Rife (nowsze wersje programu do 1 200 000 Hz), 1200kHz (1200000Hz) dla Clark) zatwierdzamy „OK”. Wprowadzamy krok przemiatania (min. 0,01 Hz dla Rife) zatwierdzamy „OK”. Ustawiamy czas każdej częstotliwości przyciskami ↑↓ od 1 sekundy wzwyż. Zatwierdzamy „OK”. Pojawi się ekran z zapisanymi wartościami przemiatania w tym czas do końca całego zabiegu.

POWTÓRZENIA

Powtórzenia służą do ponownego automatycznego włączenia już stosowanego programu od początku w ilości wybranej przez użytkownika. Dotyczą zarówno programów zapisanych jak i programów własnych. Zatwierdzamy „OK” , wybieramy Rife czy Clark, zatwierdzamy „OK”, przyciskami ↑↓ ustawiamy żądaną ilość powtórzeń, zatwierdzamy „OK” i urządzenie prowadzi nas na wybrany poziom zapisanych programów. Po wyborze programu w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się wybrana ilość powtórzeń w nawiasie np. (x8). Wartość ta będzie się obniżać w czasie pracy generatora.

GENERATOR FAL MÓZGOWYCH

Zatwierdzamy „OK” i wybieramy jedną z fal którą chcemy wykorzystać w słuchawkach. Zatwierdzamy wybraną falę „OK”. Regulacja następuje tylko w prawym kanale w zakresie przedziału dla danej fali. Zmianę tą regulujemy przyciskami „2” i „5”. Czas trwania programu regulujemy przyciskami „3” i „6”. Regulacja głośności przyciskami ↑↓ Program włączamy przyciskiem „START”. Zatrzymujemy na chwilę przyciskiem „PAUSE” lub kończymy wcześniej „STOP”.

DELTA - częstotliwość fal mózgowych od około 0.5 do 4Hz (głęboki sen).

THETA - częstotliwość fal mózgowych od 4 do 7Hz (usypiający, także płytki sen).

ALFA - częstotliwość fal mózgowych od 7 do 14Hz (umysł obudzony, ciało uśpione).

BETA - częstotliwość fal mózgowych od 14 do około 30Hz (całkowite rozbudzenie).

Częstotliwość wybieramy wchodząc na jedną z fal (delta, theta, alfa, beta) i ustawiamy wartość w Hz jednego kanału z danego przedziału oraz głośność. Oczywiście potrzebne są do tego słuchawki z gniazdem na małego jack 3.5 którego nie ma w zestawie. Regulacja głośności (strzałka w górę, strzałka w dół).

WIBROAKUSTYKA

Urządzenie działa przy pomocy mikrowibracji i dźwięków po podłączeniu wibroakustycznych przetworników. Zakres częstotliwości to od 44Hz do 12000Hz w obydwu programach.

Różnica jest jedynie w charakterze zmian.

Każdą żądaną pojedynczą częstotliwość (np. 125Hz) na wibroakustycznych przetwornikach możemy uzyskać z poziomu RIFE.

Zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Pojawią się dwa programy do wyboru. Wybieramy jeden z nich „OK”. Regulacji podlega tylko czas zabiegu przyciskami ↑↓. Standardowo przyjmuje się 20 minut. Program włączamy przyciskiem „START” a kończymy wcześniej „STOP”.

USTAWIENIA

Ustawienia urządzenia to podmenu służące do definiowania sposobu działania poszczególnych generatorów oraz pewnych stałych i globalnych funkcji całego urządzenia.

Poruszając się klawiszami (strzałka w górę, strzałka w dół) odnajdujemy interesującą nas pozycję , wprowadzamy zmiany i zatwierdzamy klawiszem “OK”.

Zatwierdzamy wejście „OK”. Pojawi się kilka opcji regulacji parametrów urządzenia.

„Czas pracy Rife” - „OK”, ustawiamy czas trwania pojedynczego cyklu we wszystkich programach Rife przyciskami ↑↓ (standardowo 3 minuty). Zatwierdzamy „OK”

„Czas pracy Clark” - „OK”, ustawiamy czas trwania pojedynczego cyklu w programach Clark przyciskami ↑↓ (standardowo 7 minut). Zatwierdzamy „OK”

„Czas przerwy Clark” - „OK”, ustawiamy czas przerwy w programach Clark (standardowo 20 minut) i zatwierdzamy „OK”

„Kształt sygnałów” - „OK”, ustawiamy kształt przebiegu prądu, do wyboru prostokąt, trójkąt, sinusoida. Zalecany prostokąt. Wybrany kształt regulujemy przyciskami ↑↓. Podświetlony czarnym paskiem oznacza wybrany przebieg.

„Język” -”OK”, do wyboru angielski i polski, dotyczy obsługi menu całego urządzenia, zatwierdzamy przyciskiem „OK”

„Dźwięki”- „OK”, do wyboru włączenie i wyłączenie dźwięków (tryb bezgłośnej pracy urządzenia), zatwierdzamy przyciskiem „OK”

„Kolor podświetlenia”- „OK”. Są trzy barwy, które można ze sobą mieszać i uzyskać każdy kolor wyświetlacza (najlepiej widoczne przy ciemniejszym oświetleniu). Regulacja przyciskami „1” i „4” dla koloru czerwonego, „2” i „5” zielonego, „3” i „6” niebieskiego. Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje przyspieszenie inkrementacji/dekrementacji wybranej skali. Regulacja jasności wyświetlacza przyciskami ↑↓. Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje przyspieszenie inkrementacji/dekrementacji skali jasności. Zatwierdzamy „OK”.

Audio terapia

Generator jest wyposażony w standardowe gniazdo słuchawkowe jack 3.5, na którym dostępne są dźwięki o częstotliwościach poszczególnych zabiegów. Działają ze wszystkich poziomów RIFE i są stale wysyłane wraz z generowanym programem ale dopiero od momentu wpięcia słuchawek. Układ posiada możliwość uśpienia kanału nieużywanego, co ma duże znaczenie w urządzeniach zasilanych bateryjnie.

Ładowarka akumulatorów

Podczas pracy urządzenia na zasilaczu sieciowym mikrokontroler monitoruje stan akumulatorów i jeśli zachodzi taka potrzeba doładowuje je. Prąd ładowania jak i moment końca ładowania jest kontrolowany przez mikrokontroler tak, aby był zgodny z zaleceniami producentów akumulatorów. Czas ładowania akumulatorów to ok. 10 godzin.

W urządzeniu zastosowano akumulatorki Sanyo Eneloop AA 2000 mAh o bardzo dobrych parametrach. Są to jedyne akumulatorki, które praktycznie w ogóle nie rozładowują się gdy nie są używane (85 % energii zachowuje po roku – jak podaje producent). Dzięki temu Eneloop jest pierwszym akumulatorkiem oferowanym w handlu w stanie naładowanym.

Generator sam włącza się po włożeniu wtyczki zasilacza i jeżeli zachodzi taka konieczność ładuje akumulatorki.

Nie zaleca się używania baterii zamiast akumulatorków.

Jeżeli istnieje taka konieczność nie wolno wtedy podłączać zasilania, bo można spowodować uszkodzenie wewnętrznej ładowarki!

Możliwe awarie sprzętu

Najczęstszą niesprawnością urządzenia, która może nastąpić w wyniku eksploatacji to przerwa na kablu (czerwonym) do elektrod rurek. Objawy – po podłączeniu, starcie programu i zwarciu elektrod nie zmienia się ostatnia pozycja na wyświetlaczu „Prąd zabiegu” (pozostaje w granicach 0,03 do 0,07 mA) przy ustawieniu mocy na około 25 (prąd nie płynie i nie czuć przepływu prądu o wartościach od 20 Hz do 300 Hz na Rife). Może to być spowodowane wyjmowaniem wtyczki z urządzenia lub z elektrod przez pociągnięcie za kabel ale też po dłuższym okresie użytkowania elektrod. Kabel we wtyczkach bananowych do elektrod rurek może ulec uszkodzeniu – pęknięciu.

Jeżeli przerwa występuje na wtykach bananowych należy sprawdzić mocowanie kabla do tego wtyku, rozkręcając wtyk bananowy. Jeżeli kabel wypadł z metalowej końcówki należy odkręcić znajdującą się tam śrubkę, włożyć przewód dokręcając śrubkę i zakręcić końcówkę wtyku bananowego. Jeżeli przewód uległ pęknięciu pod wtykiem bananowym (nie musi to być widoczne) należy obciąć kabel czerwony tuż pod końcówką wtyku, zdjąć silikonową izolację z kabla około 10 mm, włożyć w metalowy wtyk bananowy, przykręcić śrubkę i zakręcić końcówkę wtyku bananowego.

Pomimo zastosowanego zabezpieczenia prądowego sygnały z generatora VTF3 nie powinny oddziaływać bezpośrednio na ciało człowieka. Szczególnie istotne jest zachowanie ostrożności podczas użytkowania urządzenia przez osoby z rozrusznikami mięśnia sercowego oraz kobiet w ciąży. Producent ani też sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody oraz skutki niestosowania się do powyższych zaleceń.
Generator częstotliwości VTF3 to generator przebiegów prostokątnych, sinusoidalnych i trójkątnych. Służy do celów poznawczych i eksperymentalnych. Wszelkie inne użycie kupujący bierze na swoją odpowiedzialność.
Kupujący i używający urządzenie Generator VTF3 decyduje się na wszelkie ewentualne konsekwencje stosowania tego urządzenia oraz przejmuje odpowiedzialność na siebie.