+48 696 383 219

POBIERZ

Oprogramowanie (wersja stabilna) - pobrano 0 razy

» Aktualna stabilna wersja "3.18.2" wydana "15-06-2021"

-


Listy - nalezy wrzucić do folderu Code

» rife.bin


INSTALACJA NOWEGO PROGRAMU

1. Pobrać nowe oprogramowanie ze strony www.vtf.com.pl

2. Wyjąć akumulatorki z generatora.

3. Podłączyć VTF3 przez kabel USB – miniUSB do komputera.

4. Przycisnąć około 2 sekund przycisk włącz/wyłącz na generatorze.

5. Pojawi się ikona USB na wyświetlaczu generatora.

6. Urządzenie będzie dostępne na komputerze w miejscu dysków twardych np. „Mój komputer” i zgłosi się jako dysk wymienny.

7. Otworzyć ten dysk.

8. Pojawi się katalog Firmware.

9. Otworzyć ten katalog i wkleić do niego pobrany plik programu – plik powinien nazywać się VTF3.kex.

10. Odpiąć kabel miniUSB od generatora.

11. Podłączyć na 10 sekund wtyczkę zasilania (zasilacz podłączony do prądu) – generator programuje się.

12. Odłączyć wtyczkę zasilania od generatora na 10 sekund.

13. Podłączyć wtyczkę zasilania – urządzenie włączy się.

14. Programowanie jest zakończone.